w
googluj
pl

DocArena 7.7.8


DocArena to rozbudowana aplikacja, która oferuje funkcje zaawansowanego edytora tekstu, narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia interaktywnych prezentacji, a także programu służącego do przygotowania materiałów do druku, generowania e-booków oraz projektowania dynamicznych stron internetowych. Program nadaje się świetnie do tworzenia dokumentacji technicznych i użytkowych, instrukcji albo podręczników do oprogramowania, prezentacji oraz materiałów szkoleniowych, publikacji naukowych bądź technicznych, jak również stron internetowych opartych na HTML 5. DocArena jest aplikacją przygotowaną przez rodzimą firmę Proidea Software, tak więc interfejs oprogramowania posiada pełną polską wersję językową.

Program stawia na innowacyjność rozwiązań i kreatywność użytkownika, oferując szeroki wachlarz narzędzi wspomagających edycję w sferze merytorycznej i wizualnej, a także automatyzujących proces publikowania rozmaitych form tekstowo-graficznych w formatach PDF, HTML 5, CHM, EPUB oraz RTF. Aplikacja ułatwia edycję złożonych treści, pozwalając na systematyzację informacji, tworzenie dowolnych powiązań i zależności pomiędzy elementami kontentu, grupowe formatowanie treści, a także osadzanie i edytowanie załączników. Dzięki DocArenie możemy tworzyć rozbudowane opracowania, modelując zawarte w nich informacje poprzez wykorzystanie technik interaktywnych, jak również wzbogacając projekty o rozmaite plansze, diagramy lub dowolną, efektowną oprawę graficzną. W programie z łatwością przygotujemy nasze materiały do druku lub do wyświetlania ich za pomocą rozmaitych urządzeń – komputera, tabletu, smartfona albo e-papieru. Funkcje narzędzia pozwalają na precyzyjny i zautomatyzowany skład materiałów, zastosowanie różnych profili publikacji, a także na skorzystanie ze specyficznych atrybutów materiałów drukowanych lub elektronicznych.

DocArenę podzielono na dwa główne moduły, działające w osobnych oknach – pierwszym z nich jest edytor tekstowy, drugi moduł to narzędzie do edycji graficznej (Vecto), w którym możemy obrabiać obrazy, tworzyć rysunki i prezentacje, jak również wprowadzać tekst. Moduły ściśle ze sobą współpracują. Schemat pracy z projektem polega na zaplanowaniu kontekstu, wypełnieniu go treścią (w tym elementami graficznymi) oraz wygenerowaniu lub wydrukowaniu publikacji.

Konspekt kontroluje treść. Rozdział w menu konspektu odpowiada osobnemu rozdziałowi dokumentu czy publikacji albo podstronie witryny internetowej. Konspekt możemy w dowolnym momencie edytować, w razie potrzeby dodawać nowe rozdziały lub podrozdziały, modyfikować już istniejące elementy, kopiować je lub przenosić itp. Każdy z rozdziałów kontekstu posiada własny obszar roboczy, w którym umieszczamy tekst, obrazy oraz stworzone w edytorze Vecto rysunki i prezentacje. Panel „Cechy zaznaczania” pozwala na modyfikację zaawansowanych właściwości akapitów, czcionek, list, tabel, komórek w tabelach oraz obrazów. Rozdziały konspektu zawierają często dodatkowe informacje (dotyczące hiperłączy, obszarów, przypisów, haseł indeksu i załączników), które możemy przeglądać i modyfikować w panelu „Zasoby”. Edytor posiada oczywiście szeroki zestaw narzędzi, które pozwalają na wycinanie, wklejanie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, formatowanie i pozycjonowanie tekstu oraz innych obiektów, jak również wstawianie rozmaitych elementów (znaków, przypisów, podziałów strony, tabel, list, obrazów, obiektów graficznych Vecto, spisów treści, konspektów, indeksów, numerów elementów oraz linii poziomych). Możliwe jest także wykorzystanie słownika, przeszukiwanie i zamienianie treści, modyfikowanie wielkości liter, oczyszczanie tekstu, zamienianie czcionki w całym tekście lub tylko w danym rozdziale oraz podrozdziałach. Program pozwala również na ograniczenie uprawnień innych użytkowników do modyfikowania projektu, kopiowania treści oraz generowania publikacji.

W edytorze graficznym Vecto możemy tworzyć oraz edytować prezentacje, plansze, diagramy, okładki, karty techniczne itp. Dostępny jest cały zestaw narzędzi, m.in. powiększanie/pomniejszanie, zaznaczanie, obracanie, skalowanie, etykiety, kształty, hiperłącza, konektory, strzałki, obraz tła, gradient związany z różnymi narzędziami, zamiana odcinka na krzywą Béziera, punkty odcinka, siatka, wprowadzanie i formatowanie tekstu. Obiekty można wynosić na wierzch lub umieszczać pod spodem innej grafiki. Wygodny nawigator pozwala na sprawne przeglądanie obszaru roboczego w dużym powiększeniu. Pojedynczy element edytora jest w stanie zawierać jeden obraz/rysunek albo wybraną liczbę slajdów. Slajdy mogą być odtwarzane jako prezentacje w formatach HTML lub CHM. Dostępne są funkcje pozwalające na obsługę pokazu slajdów przy pomocy myszki, klawiatury czy bezprzewodowego urządzenia do kontrolowania prezentacji. Vectoo oferuje takie same możliwości formatowania tekstu oraz dodawania odnośników jak edytor tekstowy DocArena.

Po ukończeniu edycji konspektu i treści, możemy przystąpić do wygenerowania publikacji, czyli do przekonwertowania jej zawartości na pożądany przez nas format. Dostępnych jest kilkadziesiąt opcji konwersji, w tym wiele specyficznych dla każdego formatu. Opcje podzielono na osobne zakładki, odnoszące się do podstawowych właściwości publikacji, zakresu konwersji, ustawień strony i marginesów, numerowania znaczników, numerowania stron i konspektu, podręcznego spisu treści i jego rozdziałów, otoczenia tytułów i treści rozdziałów, identyfikatorów treści rozdziałów i pomocy kontekstowej, obiektów Vecto, kontroli przepływu tekstu, transformacji czcionek, ustawień nagłówków, stopek i kolorów.

Interfejs graficzny aplikacji cechuje się nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Poszczególne panele z różnymi ustawieniami mogą być dowolnie pozycjonowane, dokowane itd. Program oferuje 9 motywów kolorystycznych interfejsu. Obsługa narzędzia jest dość intuicyjna, jednak ze względu na dużą liczbę funkcji, jej opanowanie może zająć pewną ilość czasu. W razie problemów, w menu „Serwis” można otworzyć szczegółowy podręcznik użytkownika, oprócz tego w programie są wyświetlane także krótkie podpowiedzi.

Uwaga!
Program wymaga bezpłatnej rejestracji. Po zarejestrowaniu się, otrzymamy e-mail z kluczem licencji testowej, którym trzeba aktywować aplikację.

Ograniczenia!
Wersja Trial działa przez okres 14 dni, później należy nabyć licencję na pełną wersję programu (za pomocą witryny producenta). Wersja testowa generuje publikacje, ale dodaje polskie "ogonki" do losowo wybranych znaków w treści.

Licencja: Trial (testowa)
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.6 (5 głosów)

Strefa Download programu
DocArenaDocArena 7.7.8
Wersja stabilna
3.65 MB | 2017-08-28

Ilość pobrań: 836 | W tym miesiącu: 2 | W poprzednim miesiącu: 1

Komentarze (0)
DocArena