w
googluj
pl

WifiChannelMonitor 1.66


WifiChannelMonitor to darmowy program, który przestawia interfejs sieciowy Wifi w tryb nasłuchu (promiscuous mode/monitor mode) i dzięki temu przechwytuje oraz monitoruje transfer danych na wybranym przez nas kanale sieci bezprzewodowej. Tryb nasłuchu pozwala na odbieranie wszystkich pakietów docierających do naszej karty sieciowej. Nie muszą być one przesyłane na jej adres MAC - często są to po prostu dane nieprzeznaczone dla naszego komputera i wymieniane pomiędzy różnymi klientami a punktami dostępu w sieci Wifi. Narzędzie wymaga zainstalowania programu Microsoft Network Monitor w wersji 3.x lub wyższej (w chwili tworzenia opisu jeszcze niedostępnej). Bez sterownika tego programu nie będziemy w stanie przechwytywać i monitorować ruchu sieciowego Wifi w trybie promiscuous.

WifiChannelMonitor nie zapisuje przechwyconych danych, a jedynie wyświetla cały szereg informacji o punktach dostępu, klientach, oraz transferze pakietów. Później pozwala na zwykłe skopiowanie albo eksport wszystkich lub wybranych rezultatów do plików TXT, CSV oraz HTML, jak również na otworzenie wyników w przeglądarce internetowej (strona HTML). Warto dodać, że narzędzie jest w stanie zaimportować dane z plików PCAP, które zostały zapisane np. w popularnych programach przechwytujących dane sieci bezprzewodowej - Airodump-ng, Wireshark czy Kismet. Import można oczywiście przeprowadzić w trybie offline.

Rezultaty wyświetlane przez program podzielono pod kątem punktów dostępu oraz klientów. Zbierane są informacje o ruchu sieciowym klientów połączonych z access pointem (AP), dopiero próbujących się z nim połączyć, jak również niepołączonych. Warto dodać, że narzędzie wykrywa także klientów korzystających z sieci bezprzewodowej za pomocą urządzeń mobilnych. WifiChannelMonitor przechwytuje i monitoruje wszystkie dane wymieniane pomiędzy każdym access pointem a każdym klientem do niego podłączonym, jeżeli tylko pozwala na to zasięg sieci Wifi. Poza tym program wyświetla nazwy wszystkich punktów dostępu, z którymi wybrany klient próbuje się połączyć, uwzględnia klientów korzystających dodatkowo z połączenia kablowego (w trybie AP Client albo WISP), a także rozpoznaje access pointy i klientów z ukrytą nazwą SSID. Opcje przeglądania wyników pozwalają na skoncentrowanie się na klientach podłączonych do wybranego punktu dostępu, wszystkich klientach w sieci albo klientach niepodłączonych do żadnego AP. Należy wymienić również następujące funkcje: łatwy wybór kolumn, w których skategoryzowano rezultaty monitorowania, szybki podgląd informacji o wybranym AP czy kliencie, a także wyszukiwanie danych na podstawie ciągów znaków.

Aplikacja poprzez kolorowe ikonki poinformuje nas, kiedy ostatnio przechwyciliśmy pakiety punktu dostępu lub klienta. Domyślnie barwy ikonek odnoszą się do następujących przedziałów czasowych – kolor zielony: minęło nie więcej jak 10 sekund od ostatniej detekcji danych, kolor żółty – upłynęło maksymalnie 60 sekund od detekcji, kolor czerwony: detekcja nie nastąpiła w przeciągu 60 sekund. Zasady te można zmieniać w ustawieniach zaawansowanych programu.

Informacje o ruchu sieciowym, podzielone na punkty dostępu i klientów, obejmują:

• dla access pointów – nazwa SSID, adres MAC interfejsu, producent urządzenia, standard Wifi (802.11 a/b/g/n/ac), częstotliwość sygnału, monitorowany kanał, RSSI (siła sygnału w dBm), zabezpieczenia (WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK + WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-EAP + WPA2-EAP, WEP, brak), szyfrowanie (TKIP, CCMP/AES, TKIP+CCMP, WEP, brak), liczba przesłanych ramek typu beacon, liczba odpowiedzi AP na ramki probe request klienta, liczba wysłanych, odebranych i retransmitowanych danych (w bajtach), nazwa urządzenia (tylko dla AP korzystających z WPS), status WPS, data i czas ostatniego uruchomienia AP, data i czas pierwszej i ostatniej detekcji danych wysyłanych przez punkt dostępu,
• dla klientów – adres MAC karty sieciowej, producent interfejsu, RSSI (siła sygnału w dBm), lista nazw SIDD access pointów, z którymi próbuje nawiązać połączenie klient, liczba przesłanych, otrzymanych i retransmitowanych danych (w bajtach), typ klienta (korzystający tylko z karty Wifi, używający AP/rutera w trybie klienta albo w trybie WISP, klient nieznany), nazwa urządzenia (tylko w przypadku dostępnego WPS), status WPS, zabezpieczenia (WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK + WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-EAP + WPA2-EAP, WEP, brak – pole zabezpieczeń jest wypełniane tylko przy próbie połączenia z AP), szyfrowanie (TKIP, CCMP/AES, TKIP+CCMP, WEP, brak – pole szyfrowania jest wypełniane tylko przy próbie połączenia z punktem dostępu), liczba ramek probe reqest wysyłanych przez klienta, data i czas pierwszej i ostatniej detekcji danych klienta.

WifiChannelMonitor posiada dwa rodzaje ustawień. Pierwsze z nich (Capture Options) odnoszą się do konfiguracji przechwytywania – wybierzemy tutaj interfejs/kartę Wifi, z którą będziemy pracować, zdecydujemy o automatycznym przełączaniu karty w tryb nasłuchu, ustalimy standard i interesujący nas kanał sieci bezprzewodowej, a także aktywujemy automatyczne zmienianie kanałów (pomocne, gdy karta blokuje się na swoim domyślnym kanale po upłynięciu pewnej ilości czasu). Drugi rodzaj ustawień (Advanced Options) pozwala na zarządzanie przedziałami czasowymi, które mają związek z odpowiednimi kolorami ikonek przy nazwach AP i klientów, a także na odfiltrowanie nieprawidłowości występujących w ruchu sieciowym (pomijanie pakietów ze złym CRC, uwzględnianie tylko tych AP, które przesłały co najmniej 5 ramek beacon lub posiadają w danej chwili prawidłowy nr kanału, ukrywanie klientów wysyłających błędne dane).

Narzędzie posiada typowo użytkowy interfejs graficzny. Program nie jest trudny w obsłudze, ale cześć z prezentowanych w nim informacji będzie zrozumiała jedynie dla osób posiadających większą wiedzę o połączeniach sieci bezprzewodowej. W witrynie twórcy aplikacji można zapoznać się z kilkoma przydatnymi poradami.

Uwaga!
WifiChannelMonitor nie wymaga instalacji, wystarczy rozpakować pobrane archiwum i uruchomić plik wykonywalny.
Program może nie współpracować idealnie z niektórymi kartami sieciowymi lub ich sterownikami (czasem nie zadziała w ogóle). Korzystanie z trybu promiscuous w Windows często stwarza problemy ze względu na sterowniki, chociaż równie dobrze winny będzie tutaj chipset karty. W witrynie twórcy programu znajdziemy wzmiankę o paru takich problemach (np. blokowanie się karty sieciowej na domyślnym kanale, brak wsparcia dla 802.11n, brak informacji o RSSI i częstotliwości). Twórca zaleca korzystanie z karty TP-LINK TL-WN722N, która współpracuje bardzo dobrze z narzędziem, przynajmniej w systemie Windows 7. Z własnego doświadczenia mogę polecić karty z chipsetami Atheros (zwłaszcza Atheros AR9002U - AR9271, taki jak posiada wymieniony TP-LINK) oraz być może Ralink.

Wymagania!
Wymagany jest Microsoft Network Monitor w wersji 3.x lub wyższej (w chwili tworzenia opisu nie jest ona jeszcze dostępna).

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 2.5 (2 głosów)

Strefa Download programu
WifiChannelMonitorWifiChannelMonitor 1.66
Wersja stabilna 32-bitowa
0.33 MB | 2020-12-22
WifiChannelMonitor 1.66
Wersja stabilna 64-bitowa
0.42 MB | 2020-12-22
Spolszczenie do WifiChannelMonitor

Ilość pobrań: 2049 | W tym miesiącu: 11 | W poprzednim miesiącu: 5

Komentarze (0)
WifiChannelMonitor