w
googluj

RuleBot 1.0.56


ico
RuleBot to świetny program do automatyzacji najróżniejszych czynności, jakie umożliwia nam system operacyjny Android. To jedno z tych narzędzi do personalizacji smartfona, którego poznawanie przyspiesza częstotliwość rytmu serca i zwiększa ciśnienie krwi. Oferuje bowiem multum opcji, a do tego - co nie zdarza się w tej kategorii zbyt często - obsługa jest prosta z uwagi na przejrzystość interfejsu, aczkolwiek trzeba znać język angielski i ogólną filozofię automatyzacji. Na angielski nie mamy wpływu, natomiast co do filozofii: RuleBot wyświetla ją po otworzeniu szuflady nawigacyjnej. Zobaczymy wtedy 3 ikony oraz relacje, jakie pomiędzy nimi zachodzą. W największym skrócie, funkcjonowanie mechanizmu polega na określaniu "zdarzenia" (pierwsza ikona), które wywoła "akcję" (trzecia ikona). Przykład: jeśli jest godz. 20 (zdarzenie) - wyłącz wi-fi (akcja). Takie połączenie nazywane jest tutaj mianem "zasady".

Żeby było ciekawiej:
• opcjonalne jest zdefiniowanie "warunku" (druga ikona), który musi współistnieć ze zdarzeniem, aby akcja ostatecznie powiodła się,
• w ramach pojedynczej automatyzacji można ustalić wiele różnych warunków i akcji,
• dostępnych jest 15 przykładowych zasad do niemal natychmiastowego wykorzystania - część wymaga jeszcze konkretyzacji, np. w ramach danego zdarzenia może chodzić o określenie precyzyjnej lokalizacji,
• możliwa jest obsługa zmiennych - dzięki temu, że program może wyświetlać na ekranie krótkie wiadomości, które same znikają ("Toast Message"), możemy otrzymywać konkretne informacje zwrotne; zmiennych jest łącznie 17, przykładowe: #storage_free_percent - procent wolnej przestrzeni w pamięci (np. "60"), #ram - dostępna pamięć RAM (np. "173,47MB").

To wszystko nie byłoby jeszcze aż tak ekscytujące, gdyby nie arsenał poszczególnych zdarzeń, warunków i akacji. Oto więc przykłady tego, na co RuleBot realnie pozwala:
• ponad 30 zdarzeń - 1) czas: stała pora określonych dni tygodnia, interwały; 2) połączenie telefoniczne: odebrane przychodzące, pominięte, zakończone; wychodzące rozpoczęte, zakończone; 3) SMS: odebrany; 4) ekran: włączony, wyłączony; 5) system: w pełni uruchomiony, zamykany; 6) aplikacje: zainstalowane, odinstalowane; 7) bateria: zakończenie ładowania, niski poziom naładowania; 8) tryb samolotowy: włączony, wyłączony; 9) sieć: połączenie, rozłączenie; 10) bluetooth: włączony, wyłączony,
• ponad 30 warunków - 1) bateria: procent naładowania, temperatura, typ ładowania; 2) aktywna łączność danego rodzaju: wi-fi, dane mobilne, bluetooth, NFC, GPS, VPN; 3) ekran: odblokowanie; 4) data i czas: dzień tygodnia, dzień miesiąca, miesiąc, pora dnia; 5) głośność; 6) system: procent używanej przestrzeni, procent dostępnego RAM-u,
• ponad 40 akcji - 1) ekran: jasność, automatyczna jasność, automatyczna rotacja; 2) dzwonek: dźwięk telefonu, alarmu, powiadomienia; 3) głośność: mediów, alarmu; 4) wiadomość ekranowa: wyświetlenie "Toast Message", powiadomienia, panelu powiadomień; 5) sieć: zmiana stanu połączenia przez wi-fi; 6) otworzenie: URL, aplikacji, ekranu domowego; 7) wysłanie wiadomości: SMS; 8) ustawienia: wyświetlenie dialera, różnych ekranów systemowych; 9) root - tryb samolotowy, zamknięcie aplikacji, ponowne uruchomienie.

Ograniczenia!
Kilka akcji wymaga dostępu do roota. W trybie online wyświetlane są reklamy, zaś ich usunięcie kosztuje 4,99 zł. Odblokowanie wszystkich funkcji (m.in. wszystkich zdarzeń, warunków i akcji) kosztuje z kolei 9,99 zł.

Wymagania!
Android 4.2 i nowsze

Licencja: Freeware (darmowa)
Oceń program:
-/5

Ocena: 5 (1 głosów)

Strefa Download programu
RuleBotRuleBot dla Android
2018-10-09

Ilość pobrań: 30 | W tym miesiącu: 0 | W poprzednim miesiącu: 0

Komentarze (0)
RuleBot