w
googluj

RawCap 0.1.5.0


RawCap to sniffer sieci lokalnej, przechwytujący pakiety korzystające z tzw. raw sockets (gniazda internetowe pozwalające na bezpośrednią transmisję pakietów bez ich specyficznego formatowania w warstwie transportowej sieci). Program można obsługiwać jedynie za pomocą wiersza poleceń. Sniffer pozwala na przechwytywanie pakietów z większości typów sieci (włączając WiFi i Point to Point Protocol) oraz interfejsów, jeżeli tylko posiadają one adres IP (sniffing także na hoście lokalnym - metoda loopback). Program, uruchomiony bez podania argumentów, przejdzie w tryb interaktywny, w którym możemy w prosty sposób określić monitorowany interfejs, opcje, oraz plik PCAP, w jakim zostanie zapisany ruch sieciowy z socketów raw. RawCap to program przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, którzy znajdą odpowiednie zastosowanie dla przechwyconych pakietów.

Składnia poleceń wygląda następująco:

RawCap.exe [Opcje] [nr interfejsu] [docelowy plik PCAP]

Opcje:

-f automatyczne przekazywanie danych do pliku po każdym przechwyconym pakiecie, brak buforowania,
-c zatrzymanie sniffowania po określonej liczbie pakietów,
-s zatrzymanie sniffowania po upłynięciu danej ilości sekund.

Przykład:

RawCap.exe -f -s 60 -c 1000 0 zrzut.pcap

Lista interfejsów oraz argumenty dostępne są po wybraniu komendy:

RawCap.exe -help

Interfejsy sieciowe są wykrywane i numerowane automatycznie. Zamiast podawać nr interfejsu, można także wpisać jego adres IP.

Ograniczenia!
RawCap nie potrafi przechwytywać pakietów z interfejsów działających w IPv6.
Sniffowanie localhost w Windows XP jest ograniczone do pakietów UDP i ICMP.
Systemy Windows późniejsze od XP posiadają ograniczenia związane ze sniffingiem socketów raw na zewnętrznych interfejsach (innych niż localhost), w związku z tym do przechwytywania pakietów z takich interfejsów zalecany jest Windows XP.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.5 (2 głosów)

Strefa Download programu
RawCapRawCap 0.1.5.0
Wersja stabilna
0.02 MB | 2013-08-18

Ilość pobrań: 366 | W tym miesiącu: 0 | W poprzednim miesiącu: 0

Komentarze (0)
RawCap