w
googluj

Free PDF Splitter Merger 4dots 1.0


Free PDF Splitter Merger 4dots to program dzielący dokumenty PDF na mniejsze części (osobne PDF-y). Narzędzie potrafi także połączyć wiele plików PDF w pojedynczy dokument PDF. Dodatkowo aplikacja pozwala na ekstrakcję lub usuwanie wybranych stron PDF-ów, można również łączyć obrazy z plikami PDF, dodawać specjalne zakładki, stopkę i nagłówek do dokumentów, edytować metadane, oraz zabezpieczać pliki PDF hasłem.

Główne funkcje programu:

• kolejkowanie dokumentów PDF wybranych do połączenia lub podzielenia, możliwe jest także duplikowanie wpisów w kolejce,
• łączenie stron z tego samego lub z różnych dokumentów - definiowanie zakresów stron przeznaczonych do połączenia, łączenie wszystkich stron, łączenie tylko stron parzystych lub nieparzystych, łączenie wybranej ilości stron z danego zakresu, zespalanie stron zawierających określony tekst, łączenie stron w odwróconej kolejności,
• łączenie dokumentów PDF z obrazami JPEG, PNG, GIF, BMP (według twórców aplikacji wspierane są także inne formaty obrazów - w sumie ma być ich około 30),
• dzielenie PDF-ów - rozdzielanie w oparciu o zakresy stron i zakładki, rozdzielanie po określonej liczbie pustych stron, rozdzielanie przy wystąpieniu wybranego tekstu, rozdział co określoną liczbę stron z danego zakresu,
• ekstrakcja i usuwanie stron - procesy te mogą obejmować wybrane zakresy stron i zawierające się w nich strony parzyste oraz nieparzyste lub strony z określonym tekstem, operacje ekstrakcji i usuwania są także dostępne dla wybranej liczby stron z danego zakresu,
• tworzenie nagłówków i stopek PDF - wprowadzanie tekstu i obrazów do nagłówka i stopki, ustalanie położenia nagłówka i stopki,
• tworzenie zakładek w punktach połączeń dokumentów PDF – zakładki wskazują na punkt zespolenia PDF-ów, opis zakładek może pochodzić od nazw i ścieżek połączonych plików oraz tytułów dokumentów, dostępne jest także tworzenie opisu zakładek przy pomocy listy zewnętrznych plików,
• edycja metadanych pliku PDF - definiowanie autora, tytułu, tematu i słów kluczowych dokumentu,
• możliwość podania hasła - na dokumentach zabezpieczonych hasłem nie można wykonywać operacji, dopóki nie wprowadzi się właściwego hasła,
• zabezpieczanie PDF-ów hasłem (twórcy i użytkownika),
• wybór folderu docelowego dla nowo tworzonych PDF-ów (i wydobytych stron), decydowanie o usuwaniu oryginalnych plików po ukończonym przetwarzaniu dokumentów,
• dodawanie wybranych plików (PDF i obrazy) albo całych folderów je zawierających, wczytywane są także pliki z podfolderów zagnieżdżonych w wybranym przez nas katalogu,
• wsparcie dla przetwarzania wsadowego - wykonywanie wielu operacji na dużej liczbie plików PDF w pojedynczym zadaniu,
• program można obsługiwać także za pomocą wiersza poleceń, lista komend znajduje się w pliku pomocy wbudowanym w aplikację,
• instalowanie Adobe Reader czy innych programów przeznaczonych do przeglądania lub edycji PDF nie jest konieczne, aplikacja samodzielnie obsługuje ten format dokumentów.

Szata graficzna programu nie jest zbyt efektowna, interfejs posiada typowo użytkowy wygląd. Z obsługą narzędzia powinni poradzić sobie bez większych kłopotów także i mniej zaawansowani użytkownicy. Jeżeli napotkają na trudności, mogą zapoznać się z plikiem pomocy wbudowanym w aplikację, a także przeczytać kilka porad dostępnych w witrynie producenta.

Uwaga!
Podczas instalacji programu proponowane są również aplikacje dodatkowe, które mogą zmienić silnik wyszukiwania i stronę główną przeglądarki na rozwiązania wyświetlające witryny reklamowe itp. Instalacji zewnętrznych programów można uniknąć, wystarczy wybierać Decline w następujących po sobie ofertach z dodatkowymi aplikacjami.

Wymagania!
Wymagane są biblioteki Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 lub wyższej. Do przetwarzania wielu dokumentów PDF wymagane jest co najmniej 2GB pamięci RAM.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 5 (1 głosów)

Strefa Download programu
Free PDF Splitter Merger 4dots



Free PDF Splitter Merger 4dots 1.0
Wersja stabilna
11.59 MB | 2013-12-11

Ilość pobrań: 1255 | W tym miesiącu: 24 | W poprzednim miesiącu: 6

Komentarze (0)
Free PDF Splitter Merger 4dots