w
googluj
pl

FileMenu Tools Portable 8.4.2.1


FileMenu Tools Portable – przenośna wersja darmowego i przydatnego programu FileMenu Tools, który pozwala na wzbogacenie menu kontekstowego Eksploratora Windows o nowe funkcje, związane przede wszystkim z wykonywaniem różnych operacji na plikach i katalogach. Dostępne akcje obejmują m.in. uruchamianie wybranych programów z określonymi parametrami, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików oraz katalogów z zastosowaniem filtrów (m.in. filtrów rozszerzeń), synchronizowanie folderów, zmienianie nazw plików i katalogów według zaawansowanych reguł, a także przesyłanie plików przy użyciu e-mail (jako załączniki). Dodatkowo możemy kontrolować wpisy należące do rozmaitych aplikacji i obecne w menu podręcznym Eksploratora, jak również pozycje w jego podmenu „Wyślij do…”.

Główne funkcje FileMenu Tools:

• polecenia programu mogą być wyświetlane bezpośrednio w głównym menu kontekstowym Eksploratora lub w dedykowanym podmenu, rozwijalnym z nadrzędnego menu podręcznego,
• w pierwszej karcie okna konfiguracyjnego programu zarządzamy poleceniami, które są oferowane bezpośrednio przez FileMenu Tools, można dodawać, wyłączać, włączać i usuwać polecenia, zarządzać ich kolejnością w menu, wprowadzać oddzielające je separatory, jak również tworzyć kolejne podmenu z wybranymi poleceniami,
• program pozwala na kontrolowanie właściwości swojego nowego polecenia – wybierzemy akcję wykonywaną przez polecenie, podamy nazwę polecenia wyświetlaną w menu kontekstowym, wprowadzimy opis i ikonę polecenia, zdecydujemy o typach elementów obsługiwanych przez polecenie (pliki, katalogi, dyski), a także zdefiniujemy właściwości programu uruchamianego za pomocą polecenia (plik wykonywalny, parametry, lokacja rozpoczęcia programu, stan okna, możliwość uruchomienia kilku instancji, uruchomienie jako administrator, konwersja ścieżek na adresy URL),
• w kolejnej karcie zdecydujemy o poleceniach podmenu „Wyślij do…” – możemy włączać, wyłączać, dodawać i usuwać polecenia tego menu, jak również kontrolować właściwości niektórych z nich (nazwa, plik wykonywalny programu, parametry programu, lokacja rozpoczęcia, ikona, opis),
• ostatnia z kart konfiguracyjnych oferuje dostęp do ustawień związanych z obecnością funkcji różnych aplikacji w menu kontekstowym Eksploratora Windows, możliwe jest jedynie wyłączanie lub włączanie widoczności tych funkcji w menu kontekstowym,
• w każdej karcie program przedstawia informacje o ścieżce wybranego polecenia,
• w dwóch pierwszych kartach można wybrać klawisz, który wyświetli dane polecenie w menu kontekstowym (bez użycia klawisza polecenie będzie niewidoczne),
• import/eksport ustawień do plików INI lub REG.

FileMenu Tools oferuje domyślny zestaw własnych poleceń, odpowiedzialnych za operacje takie jak: otwieranie plików w Notatniku, uruchamianie programów z wybranymi parametrami, otwieranie wiersza poleceń na poziomie lokacji aktualnie przeglądanej w Eksploratorze Windows, kopiowanie lub przenoszenie plików i katalogów do wybranej lokacji (z zastosowaniem filtrów oraz listy ulubionych), duplikowanie plików i folderów, tworzenie podfolderu z jednoczesnym przeniesieniem do niego wszystkich zaznaczonych elementów (funkcja Pack To Folder), przeniesienie zaznaczonych obiektów z katalogu do jego folderu nadrzędnego (Unpack Folder) i następnie usunięcie pustego katalogu źródłowego, synchronizacja katalogów (jedno lub dwukierunkowa), kopiowanie nazw i ścieżek elementów (także ścieżek w formacie UNC lub formacie internetowym), kopiowanie zawartości plików (w wypadku użycia tej akcji na folderze, skopiujemy wszystkie nazwy plików z wybranego katalogu), wklejanie danych ze schowka systemowego do zawartości zaznaczonych plików (akcja zastosowana na katalogu spowoduje utworzenie w nim nowego pliku, zawierającego dane ze schowka), zmiana atrybutów i znaczników czasowych plików i katalogów (w wypadku katalogów - z uwzględnieniem rekursywności, czyli zmodyfikowane zostaną również atrybuty i znaczniki czasowe podkatalogów), rozbudowane wyszukiwanie i zamienianie ciągów znaków w plikach (ze wsparciem dla wyrażeń regularnych), zmienianie nazw plików i katalogów w oparciu o wiele reguł, zaawansowane usuwanie plików i folderów (kasowanie z uwzględnieniem filtrów i rekursywności, szybkie usuwanie danych z pominięciem systemowego Kosza, niszczenie plików, możliwość skasowania plików aktualnie używanych przez dany proces i przez to zablokowanych, rekursywne usuwanie pustych katalogów), tworzenie nowego folderu w zaznaczonym katalogu, dzielenie plików na części oraz łączenie plików w całość (ze wcześniej wydzielonych fragmentów), rejestracja/derejestracja bibliotek DLL, zmiana ikony katalogu, analiza rozmiarów katalogów w wybranej lokacji (z wykresem graficznym i wsparciem dla dowiązań twardych), przesyłanie plików na e-mail (w formie załączników), tworzenie dowiązań symbolicznych, zaznaczanie plików i folderów według typów danych, obliczanie i weryfikowanie sum kontrolnych plików.

Wersja Portable przechowuje ustawienia tylko w podkatalogu dostępnym w jej głównym folderze. Dzięki temu jest w pełni przenośna i może działać na różnych PC z zachowaniem tej samej konfiguracji, np. z poziomu pendrive’a czy dysku zewnętrznego.

Interfejs graficzny FileMenu Tools Portable jest dość skromny wizualnie, ale oferuje wygodny dostęp do wszystkich istotnych opcji. Mniej doświadczeni użytkownicy opanują podstawy programu w krótkim czasie. Niektóre z funkcji wymagają szerszej wiedzy o parametrach uruchamiania programów czy zasadach wyświetlania elementów w menu podręcznym Eksploratora Windows. Instrukcje można znaleźć w pliku pomocy (dostępny w angielskiej wersji językowej).

Uwaga!
Edycja przenośna jest zgodna z formatem PortableApps. Pobrany plik EXE wypakuje wersję Portable do wybranej przez nas lokacji. Udostępnione wydanie posiada wbudowane spolszczenie i jest pozbawione ekstraktora oferującego instalację aplikacji zewnętrznych.

Język polski interfejsu ustawimy wybierając menu Options, klikając w zawartą w nim opcję Language oraz zaznaczając wpis Polish.

Wymagania!
FileMenu Tools wymaga zarejestrowania w systemie – przed skorzystaniem z narzędzia należy uruchomić plik Register FileMenuTools. Z kolei plik Unregister FileMenuTools pozwoli na wyrejestrowanie programu. Oba pliki są dostępne w głównym katalogu narzędzia.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.7 (19 głosów)

Strefa Download programu
FileMenu Tools PortableFileMenu Tools Portable 8.4.2.1
Wersja stabilna
11.9 MB | 2024-05-12
przejdź Wersja instalacyjna FileMenu Tools

Ilość pobrań: 1115 | W tym miesiącu: 0 | W poprzednim miesiącu: 15

Komentarze (1)
FileMenu Tools Portable
avatararrow
~pj.seniorek | 2015.12.24 07:42
0 Oceniam pozytywnieOceniam negatywnieZgłoś nadużycie
Przydatne 'ustrojstwo'. Zassałem sofcine na próbę... i już została. Moja nota: duży piątaś. Zachęcam do przetestowania. Pozdro !!!
FileMenu Tools Portable 7.0.1