w
googluj
pl

MultiHasher Portable 2.8.2


MultiHasher Portable – przenośna edycja darmowego, lekkiego programu MultiHasher, który służy do obliczania sum kontrolnych plików oraz ciągów znaków (np. haseł). MultiHasher wylicza sumy kontrolne w oparciu o algorytmy CRC32, MD5, RIPEMD-160, SHA-1, SHA-256, SHA-384 i SHA-512. Możliwe jest obliczanie sum dla wielu plików w pojedynczym zadaniu, także przy jednoczesnym wykorzystaniu różnych algorytmów. Kalkulację można anulować albo wstrzymać i później uruchomić ponownie, dostępna jest również funkcja odpowiedzialna za pominięcie danego pliku w kolejce obliczeń. Program pozwala na zapis, odczyt oraz weryfikację plików sum kontrolnych (pliki w formatach: MHX – natywny dla MultiHasher, MD5, SHA1/256/384/512, SFV – prosty format weryfikacyjny). Poza tym skorzystamy z manualnego porównywania wyliczonych „haszy” w odniesieniu do wprowadzanych ręcznie sum. Inne funkcje programu to: obliczanie sum kontrolnych dla plików związanych z procesami programów, wyszukiwanie plików w liście roboczej oraz sum kontrolnych w panelu obliczeń (na podstawie ciągów znaków, z użyciem wieloznaczników), obliczanie sum tylko dla wybranych bloków pliku (opcja dostępna w trybie dołączania plików poprzez podanie ścieżki), wyszukiwanie informacji o plikach i sumach kontrolnych za pomocą Internetu/przeglądarki internetowej, przesyłanie plików do analizy w serwisie VirusTotal (wymagany klucz API VirusTotal), a także szybkie otwieranie lokacji plików z poziomu listy roboczej. MultiHasher możemy zintegrować z menu kontekstowym Eksploratora Windows, oprócz tego skorzystamy również z opcji skojarzenia plików sum kontrolnych z programem. Warto dodać, że narzędzie wspiera kodowanie znaków Unicode i najbardziej podstawową przestrzeń nazw plików systemu Windows – przestrzeń nazw NT.

Interfejs programu jest intuicyjny w obsłudze. Pliki oraz całe katalogi można dodawać do listy operacyjnej przy użyciu metody przeciągnij i upuść (z okien Eksploratora Windows) lub dedykowanych opcji paska narzędziowego czy paska menu. Dostępne są także funkcje pozwalające na dołączanie plików wykonywalnych związanych z wybranymi procesami działającymi w Windows, jak również plików obecnych pod wybraną ścieżką. W ostatnim wypadku można wyliczyć sumy kontrolne tylko dla wybranego bloku wchodzącego w skład pliku.

Lista robocza programu została podzielona na trzy karty, zawierające odpowiednio – ogólny wykaz plików, wykaz nieprawidłowych plików oraz wykaz błędów podczas obliczeń. Zanim przystąpimy do kalkulacji, w liście operacyjnej prezentowane będą jedynie ścieżki, nazwy i rozmiary plików. Po przeprowadzeniu obliczeń pojawią się tam dodatkowo informacje o zastosowanych algorytmach kalkulacji. Gdy wskażemy wybraną nazwę algorytmu przy pomocy myszki, zamiast ścieżki wybranego pliku zostanie wyświetlona jego suma kontrolna. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na danym pliku otworzy okienko szczegółowych właściwości (nazwa i rozmiar pliku, offset oraz rozmiar bloku, wyliczone sumy). Okienko pozwala na łatwe przechodzenie do kolejnych plików listy i jednocześnie informacji/haszy z nimi związanych. Jeżeli skorzystamy z funkcji weryfikacji plików sum kontrolnych, nazwy algorytmów wyświetlane w liście przyjmą odpowiedni kolor (zielony – suma poprawna, czerwony – błędna). Oczywiście być może o wiele łatwiej jest zapoznać się z wynikami obliczeń za pomocą panelu umieszczonego poniżej listy roboczej, w którym wszystkie sumy kontrolne wyświetlane są w sposób bardziej przejrzysty. Część z funkcji wymienionych w pierwszym akapicie opisu jest dostępna również poprzez menu kontekstowe listy operacyjnej programu. Obliczenia sum kontrolnych dla wprowadzanych przez nas ciągów znaków można zrealizować za pomocą dedykowanej opcji w menu Plik.

Wersja Portable prawdopodobnie przechowuje konfigurację tylko we własnym katalogu (można o tym zdecydować na stałe w preferencjach narzędzia). Dzięki temu edycja przenośna programu może działać na różnych komputerach z zachowaniem tych samych ustawień. MultiHasher Portable nie ingeruje w rejestr systemu, o ile nie zintegrujemy programu z menu kontekstowym Eksploratora Windows bądź nie skojarzymy plików sum kontrolnych z opisywanym narzędziem.

Interfejs graficzny MultiHasher Portable nie należy do zbyt nowoczesnych czy estetycznych wizualnie, ale wszystkie jego funkcje są łatwo dostępne. Mniej doświadczeni użytkownicy nie powinni mieć problemów z obsługą programu, o ile posiadają chociaż podstawową wiedzę o sumach kontrolnych. Program zawiera wbudowany plik pomocy, poza tym niezbędne porady można znaleźć także w witrynie twórcy narzędzia.

Wymagania!
Funkcje związane z informacjami VirusTotal i przesyłaniem plików do tej platformy wymagają specjalnego klucza API, który można uzyskać po założeniu bezpłatnego konta w witrynie VirusTotal.
Program w Windows XP wymaga zainstalowanego Service Pack 3.
MultiHasher działa także w systemach Windows Server 2003 (wymagany przynajmniej SP1), 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.4 (5 głosów)

Strefa Download programu
MultiHasher PortableMultiHasher Portable 2.8.2
Wersja stabilna
2.89 MB | 2016-03-02
przejdź Wersja instalacyjna MultiHasher

Ilość pobrań: 460 | W tym miesiącu: 5 | W poprzednim miesiącu: 28

Komentarze (0)
MultiHasher Portable