w
googluj

Launch4j 3.12


Launch4j to program służący do opakowywania aplikacji Java (dostępnych w postaci archiwów JAR), w natywne pliki wykonywalne (EXE) systemu Windows. Pliki EXE mogą zostać skonfigurowane tak, aby korzystały z wybranej wersji środowiska uruchomieniowego Java (JRE) lub opierały się na JRE wbudowanym w nie za pomocą Launch4j. W wypadku braku odpowiedniej wersji środowiska, narzędzie otwiera witrynę pobierania JRE. Tworzony program można zaopatrzyć w ikonę i ekran powitalny, a także w komunikaty wyświetlane w wypadku nastąpienia określonych zdarzeń. Launch4j potrafi również uruchamiać archiwa JAR oraz pliki klas bez ich opakowywania w EXE. Aplikacja wspiera JAR-y wykonywalne oraz rozwiązywanie dynamicznego classpath przy wykorzystaniu zmiennych środowiskowych i wieloznaczników. Podczas uruchomienia pliku EXE archiwa JAR nie zostają wypakowane. Narzędzie pozwala na wymuszenie korzystania tylko z jednej instancji tworzonego programu oraz oferuje wsparcie zarówno dla aplikacji wyposażonych w interfejs graficzny, jak i działających w wierszu poleceń. Możemy ustalić wstępny i maksymalny rozmiar sterty (także dynamicznie, uwzględniając procent wolnej pamięci), uzyskać dostęp do zmiennych środowiskowych, edytować je, przeglądać wpisy rejestru i ścieżki związane z plikami EXE. Wspierane są manifesty, cyfrowe podpisy aplikacji oraz Windows Security Features dla pakietu certyfikującego Windows 8. Można dodawać i edytować informacje o wersji plików wykonywalnych. Launch4j potrafi korzystać z opcji wirtualnej maszyny Javy, stosować przetwarzanie argumentów linii poleceń oraz używać przełączników linii poleceń środowiska uruchomieniowego. Możliwe jest także budowanie natywnych plików wykonywalnych środowiska Windows ze źródeł Java, proces ten ułatwiają Ant task oraz wtyczka Maven. Ant Script odpowiada za automatyzację budowania EXE ze źródeł. Pliki wykonywalne stworzone za pomocą narzędzia można uruchomić w dowolnej wersji Windows - 98/Me/NT/2K/XP/Vista/7/8.

Szata graficzna Launch4j została wykonana na zadowalającym poziomie, zresztą przeznaczenie programu jest typowo użytkowe i nie musi on posiadać efektownego interfejsu. Z obsługą narzędzia poradzą sobie głównie użytkownicy mający większe pojęcie o tzw. wrapperach (funkcje lub klasy opakowujące), Javie i zasadach tworzenia plików wykonywalnych Windows. Niemniej jednak, także osoby nie posiadające znacznej wiedzy w wymienionych dziedzinach mogą używać podstawowych ustawień aplikacji do opakowywania wybranych przez siebie JAR-ów w pliki EXE. W witrynie projektu Launch4j dostępna jest szczegółowa dokumentacja, w której znajdziemy m.in. instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z programu.

Wymagania!
Dowolna wersja Java Runtime Environment, dla niektórych funkcji może być również wymagany pakiet Java SDK.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.7 (3 głosów)

Strefa Download programu
Launch4jLaunch4j 3.12
Wersja stabilna
6.89 MB | 2018-08-27

Ilość pobrań: 412 | W tym miesiącu: 1 | W poprzednim miesiącu: 10

Komentarze (0)
Launch4j