w
googluj
pl

Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne 1.0


Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne to zestaw niewielkich aplikacji przedstawiających podstawowe zagadnienia fizyczne z zakresu gimnazjum, liceum, technikum i innych placówek szkolnych. Dużą zaletą projektu jest interaktywność - symulacje komputerowe pozwalają na łatwiejsze i bardziej dogłębne zrozumienie poszczególnych działów fizyki. Programy przypadną do gustu nie tylko uczniom, ale również nauczycielom poszukującym interesujących, przyciągających wzrok pomocy dydaktycznych. Autorami pakietu są Zbigniew Kąkol i Jan Żukrowski.

Składniki pakietu Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne:
• Ruch jednostajnie przyspieszony - przyjazne narzędzie symulujące ruch ze stałym przyspieszeniem i z zadaną prędkością początkową. Dane są widoczne w postaci animacji i wykresów drogi/prędkości od czasu.
• Rzut ukośny - program przedstawia przebieg rzutu ukośnego dla ustalonych parametrów wejściowych (prędkość początkowa, kąt wyrzutu). Możemy sprawdzić zasięg, maksymalną wysokość i parametry chwilowe wektora prędkości.
• Praca wykonana przez siłę zmienną - program demonstruje sposób obliczania pracy wykonanej przez zmienną siłę oraz wprowadza pojęcie całki.
• Zderzenia centralne - śledzenie wyniku zderzenia dwu kul poruszających się wzdłuż linii łączącej ich środki.
• Zderzenia sprężyste 2D - obserwacje zderzenia dwu kul w zależności od parametrów (współczynnik zderzenia, prędkości względne i stosunek mas).
• Drgania swobodne - animacja i wykresy dla układu drgającego o zadanych właściwościach (masa, współczynnik sprężystości, amplituda).
• Drgania tłumione - analogiczne do poprzedniego narzędzie, symulujące ruch tłumiony lub pełzający dla określonych danych wejściowych.
• Składanie ruchów falowych - program oblicza parametry złożenia fal o różnych cechach.
• Efekt Dopplera - symulacja pozwala nam na zapoznanie się ze specyfiką efektów Dopplera w różnych przypadkach zbliżania oraz oddalania się źródła i odbiornika.
• Rozkład Maxwella prędkości - program pozwala obserwować na wykresie zależność rozkładu prędkości od temperatury.
• Dyfuzja w gazach - animacja przedstawiająca proces samorzutnego przechodzenia cząsteczek w kierunku obszarów o mniejszym stężeniu.
• Elektrostatyka - przyjazne narzędzie do obliczania potencjału elektrycznego i linii pola w określonym układzie ładunków.
• Tor ładunku w polu magnetycznym - jak sama nazwa wskazuje, możemy zobaczyć w jaki sposób ładunek zachowa się w polach o różnych właściwościach.
• Obwód szeregowy RLC - symulacja obwodu RLC dla zadanych warunków wejściowych (częstotliwość, rezystancja itd.).
• Soczewki - schemat ilustrujący podstawowe zagadnienie optyki, jakim są właściwości soczewek o różnych parametrach (ogniskowa, położenie, odległość od przedmiotu, typ).
• Interferencja światła - narzędzie pozwala na obserwowanie wyniku interferencji dwóch spójnych fal świetlnych, powstałych wskutek przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z dwoma punktowymi szczelinami.
• Dyfrakcja na 1 szczelinie - program symuluje wynik dyfrakcji fal świetlnych dla określonych parametrów (długość fali, odległość od ekranu i szerokość szczelin).
• Dyfrakcja na 2 szczelinach - obserwacja wyniku równoczesnej dyfrakcji i interferencji fal świetlnych w eksperymencie z dwoma szczelinami.
• Ciało doskonale czarne - prosty program rysujący zależność widmowej zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego od temperatury.
• Rozpad promieniotwórczy - narzędzie symuluje wykres i przebieg tego procesu dla pierwiastka o określonym czasie połowicznego rozpadu.

Każdy ze składników pakietów obsługuje się nieco inaczej - zasada jest jednak bardzo podobna. W menu głównym znajdziemy przyciski odpowiedzialne za uruchamianie, pauzowanie bądź kontynuowanie symulacji, czyszczenie wykresu i zamykanie aplikacji. Pozostałe opcje razem z wykresami i animacjami znajdziemy w dolnej części okna. Moduły oferują bardzo dobre omówienie prezentowanych zagadnień (wybieramy opcje Pomoc -> Opis programu). W nowym okienku znajdziemy teoretyczny opis problemu, przydatne wzory oraz istotne wskazówki na temat krytycznych i ciekawych przypadków.

Wszystkie elementy zestawu są dostępne na zasadach licencji Creative Commons i mogą być używane bezpłatnie do zastosowań niekomercyjnych. Aplikacje nie wymagają instalacji w systemie operacyjnym oraz zajmują niewielką ilość miejsca na dysku twardym. Można je również uruchomić na starych komputerach.

Uwaga!
Z portalu Programosy.pl możemy pobrać paczkę zawierającą wszystkie prezentowane aplikacje. Jeśli jesteśmy zainteresowani tylko niektórymi składnikami pakietu, możemy je ściągnąć z oficjalnej strony autora.

Licencja: Freeware (darmowa tylko do użytku domowego)
System Operacyjny: Windows Me/NT/2000/XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.5 (2 głosów)

Strefa Download programu
Fizyka - Komputerowe Programy DydaktyczneFizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne 1.0
Wersja stabilna
10.23 MB | 2012-10-31

Ilość pobrań: 822 | W tym miesiącu: 1 | W poprzednim miesiącu: 4

Komentarze (0)
Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne