w
googluj
pl

SterJo NetStalker 1.4


SterJo NetStalker to darmowy program, który monitoruje wszystkie połączenia sieciowe wychodzące i przychodzące z/do naszego komputera, a także pozwala na ich blokowanie, działając na zasadzie podobnej do zapory sieciowej. W programie skorzystamy z dowolnej ilości zestawów reguł akceptowania i blokowania połączeń, jednak możliwe jest użycie tylko jednego takiego zestawu w danym czasie.

SterJo NetStalker wyświetla listę monitorowanych połączeń z domyślnym podziałem na procesy aktualnie działające w systemie i przyjmujące czy nawiązujące połączenia. Z poziomu listy można zapoznać się z właściwościami połączeń, takimi jak: protokół, lokalny adres IP i port, zdalny adres IP i port, status połączenia, ścieżka pliku procesu. W razie potrzeby łatwo zablokujemy wybrane połączenia, wykonamy translację zdalnego adresu IP na nazwę przypisanej mu domeny, skopiujemy zdalny IP do schowka Windows, zabijemy proces, wyświetlimy właściwości jego pliku EXE, a także wyszukamy informacje o procesie w Internecie (za pomocą domyślnej przeglądarki). SterJo NetStalker potrafi na bieżąco odfiltrowywać te z procesów, które właśnie próbują nawiązać połączenie lub nawiązały je przed chwilą. W takim wypadku możemy dodać owe procesy do listy zaufanych, wyłączyć ich działanie czy zbadać host zdalny (translacja IP na nazwę domeny). W menu Opcje będziemy w stanie filtrować informacje prezentowane w liście monitorowanych połączeń, przeglądając dane pod kątem połączeń procesów aplikacji, połączeń nasłuchujących, połączeń używających protokołu UDP lub połączeń zapętlonych („zdalne” adresy 0.0.0.0 i 127.0.0.1).

Program oferuje dwa gotowe, podstawowe zestawy reguł blokowania czy akceptowania połączeń TCP i UDP. Kolejne zestawy należy stworzyć samemu. Każdy zestaw (w narzędziu nazywany algorytmem podziału) może zawierać szereg konfigurowalnych reguł. Łatwo zdecydujemy, czy mają być blokowane/przyjmowane połączenia z wybranym zdalnym adresem IP lub też ze wszystkimi zdalnymi adresami, używające określonego portu bądź dowolnych portów. Niestety, program nie posiada funkcji odpowiedzialnych za określanie zakresu adresów IP czy portów. Reguły można swobodnie aktywować/dezaktywować, jak również zmieniać ich priorytety. Jeżeli chcemy włączyć inny zestaw reguł, musimy go stworzyć albo wczytać za pomocą menu Plik. Możliwy jest także zapis zestawu do zewnętrznego pliku. Menu Ochrona pozwala na szybkie wyłączanie/włączanie danego algorytmu podziału (opcje „Filtruj ruch”/„Zezwól na pełny ruch”) albo całkowite zablokowanie wszystkich połączeń. Oczywiście bez przeszkód aktywujemy/zatrzymamy również samą funkcję monitorowania połączeń. W logu SterJo NetStalker wyświetlane są informacje o istotnych zdarzeniach w programie (np. zablokowanych próbach połączeń, wraz ze szczegółowymi właściwościami tych połączeń). Log pozwala także na szybką translacje adresów IP na nazwy domen. Program może działać w tle (zminimalizowany do zasobnika systemowego, z którego wyświetla powiadomienia) oraz uruchamiać się automatycznie wraz ze startem Windows.

Interfejs graficzny SterJo NetStalker jest dość przyjemny dla oka i intuicyjny w obsłudze. Mniej doświadczeni użytkownicy szybko opanują podstawowe zasady korzystania z programu, jednak powinni uważać, aby przez nieuwagę nie zablokować połączeń istotnych aplikacji czy funkcji systemowych. Anglojęzyczne instrukcje udostępniono w pliku pomocy.

Uwaga!
Sposób zmiany języka interfejsu na polski – menu Options/Preferences/karta Language w okienku ustawień/opcja Polish/przycisk Apply. Po wybraniu języka należy jeszcze zamknąć program (z poziomu ikonki w zasobniku systemowym) i uruchomić go ponownie.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 4.8 (10 głosów)

Strefa Download programu
SterJo NetStalkerSterJo NetStalker 1.4
Wersja stabilna
1.26 MB | 2020-03-23
przejdź
SterJo NetStalker Portable
Wersja przenośna, niewymagająca instalacji

Ilość pobrań: 785 | W tym miesiącu: 0 | W poprzednim miesiącu: 6

Komentarze (0)
SterJo NetStalker