w
googluj

Windows Firewall Notifier 1.9.2.9


Windows Firewall Notifier to program ułatwiający blokowanie połączeń wychodzących w zaporze Windows. Niestety, wbudowana w Windows zapora domyślnie pozwala na nawiązywanie łączności sieciowej rozmaitym aplikacjom zainstalowanym w systemie. W Windows Firewall Notifier można monitorować i kontrolować wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące, tworzenie reguł dla połączeń wychodzących jest znacznie uproszczone i nie wymaga korzystania z zaawansowanej konfiguracji zapory Windows. Gdy aplikacja próbuje nawiązać połączenie wychodzące, narzędzie wyświetla wyskakujące okienko, w którym możemy zdecydować o dodaniu reguły (blokowanie lub zezwalanie). Możliwe jest również tylko tymczasowe zablokowanie połączenia. Reguły połączeń przychodzących skonfigurujemy w ustawieniach Windows Firewall, które można otworzyć na przykład z poziomu programu.

Windows Firewall Notifier bazuje całkowicie na funkcjach zapory Windows, jednak konfiguruje je w odpowiedni sposób, dzięki czemu uzyskujemy wyższy stopień ochrony. Aplikacja tylko w minimalnym stopniu wykorzystuje zasoby komputera. Program przy swoim pierwszym uruchomieniu wykonuje następujące działania:

• aktywuje wbudowaną zaporę Windows,
• ustawia początkowe blokowanie wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących (należy stworzyć dla nich własne reguły),
• włącza domyślne powiadomienia zapory Windows o przychodzących połączeniach,
• aktywuje powiadomienia Windows Firewall, które dotyczą połączeń wychodzących (powiadomienia tego rodzaju są w zaporze domyślnie wyłączone),
• tworzy zadanie działające w tle i monitorujące log zapory – w wypadku, gdy w logu zajdzie odpowiednie zdarzenie, zadanie uruchomi wyskakujące okienko Windows Firewall Notifier, które pozwoli na zablokowanie połączenia wychodzącego.

Narzędzie pozwala na przeglądanie aktywnych połączeń, reguł zapory Windows oraz logu ostatnio zablokowanych połączeń wychodzących. Lista aktywnych połączeń może być aktualizowana co 5 sekund, 1 sekundę lub 0.5 sekundy. W liście reguł niestety nie da się manualnie tworzyć nowych wpisów, jednak dostępne są opcje pozwalające na wyłączanie, włączanie lub usuwanie już istniejących reguł. Mogą być one wyświetlane według filtrów, dzięki czemu np. łatwo wyszukamy reguły wprowadzone przy pomocy Windows Firewall Notifier. Warto dodać, że narzędzie wyświetla również tzw. Windows Hidden Rules. Poza tym możliwe jest otwieranie lokacji pliku wykonywalnego, dla którego została stworzona reguła.

Wyniki prezentowane w listach i logu podzielono na szereg kolumn:

• kolumny listy aktywnych połączeń - nazwa procesu nawiązującego połączenie, protokół połączenia, lokalny adres i IP i port, zdalny adres IP i port, stan połączenia, data i czas nawiązania połączenia,
• kolumny listy reguł - nazwa i ścieżka programu objętego regułą zapory, usługa, kierunek połączenia dla danego programu, informacja o akceptacji lub blokowaniu połączenia, lokalny port komunikacji programu, cel połączenia (adres IP, rodzaj sieci), docelowy port,
• kolumny logu zablokowanych połączeń wychodzących – data połączenia, ścieżka pliku próbującego nawiązać połączenie, docelowy adres IP, protokół połączenia, docelowy port.

W ustawieniach notyfikacji możemy zdecydować, czy powiadomienia o połączeniach wychodzących będą wyświetlane tylko dla użytkownika korzystającego aktualnie z aplikacji, czy też dla wszystkich użytkowników systemu. Ustawienia pozwolą również na aktywowanie blokowania programów nawet jeżeli nie korzystamy już z narzędzia (reguły blokujące są wówczas zapisywane ściśle w Windows Firewall), włączenie wykrywania usług, a także na zdezaktywowanie notyfikacji (po czym przywrócenie domyślnych ustawień zapory Windows).

Szata graficzna narzędzia została wykonana na zadowalającym poziomie. Obsługa nie powinna przysparzać trudności mniej doświadczonym użytkownikom, chociaż niektóre z wyświetlanych informacji dotyczą bardziej zaawansowanych zagadnień sieciowych. Skromne instrukcje można znaleźć w witrynie twórców programu, oprócz tego warto skorzystać także z tego odnośnika.

Uwaga!
Program nie wymaga instalacji, pobrane archiwum należy rozpakować w którymś z folderów współdzielonych, np. w Program Files. Główne okno narzędzia otwieramy przy pomocy pliku Console. Dezaktywowanie i usunięcie programu - należy otworzyć okno główne i wybrać ustawienia Notif. Settings. W ustawieniach trzeba włączyć opcję Do not enable the notifications oraz kliknąć Ok. Zostaną wyświetlone pytania o chęć przywrócenia domyślnych ustawień zapory Windows i wyłączenia logowania połączeń wychodzących. Po wyrażeniu zgody można manualnie usunąć pliki programu.

Licencja: Freeware (darmowa)
System Operacyjny: Windows Vista/7/8/10
Oceń program:
-/5

Ocena: 3.7 (3 głosów)

Strefa Download programu
Windows Firewall NotifierWindows Firewall Notifier 1.9.2.9
Wersja stabilna
0.16 MB | 2015-07-01

Ilość pobrań: 890 | W tym miesiącu: 0 | W poprzednim miesiącu: 2

Komentarze (0)
Windows Firewall Notifier